پیام شما ارسال شد.
بازگشت

فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار)

ولادیمیر مایاکوفسکی 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار)

شما که مهرتان را
چونان بت‌های نهان‌خانه‌ی جان
در دل داشته‌ام
و دارم،
به سلامتی همه‌تان
چنان که ساغر ِمی در نشاط ِبزم و سرور
جمجمه‌ی لب‌ریز از شعرم را بالا خواهم برد.

بارها و بارها با خود گفته‌ام
چه بهتر که شعر ِوجودم را
به نقطه‌ی گلوله‌یی ختم کنم.

امروز
کنسرت وداع خویش را خواهم نواخت.

ای حافظه!
صفوف بی‌انتهای عزیزان‌ام را
در سرسرای مغز گرد هم آر
شادی را چشم به چشم جاری کن
شب را به بزم‌های گذشته روشن ساز
حال خوش را پیکر به پیکر ساری کن.

بشنوید!
امشب فلوت ِتیره‌ی پشت ِخویش را
خواهم نواخت.