پیام شما ارسال شد.
بازگشت

بخشی از شعر خاکستر گرامشی

پی‌یر پائولو پازولینی 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
بخشی از شعر خاکستر گرامشی

این ماه مه نیست که هوایی این‌چنین ناپاک می‌آورد
تاریکیِ این باغ غریب را تاریک‌تر می‌کند و چشم را
به درخشش روزنه‌های بی‌وقت و کورِ نور خیره می‌کند...
این آسمانِ کف‌به‌دهان‌آورده بر چارتاقی‌های زردگون
در قوس‌هایی عظیم
که پیچ‌وخم رود تیبر و تپه‌های آبیِ سیرِ لاتیوم را
از دیده پنهان می‌کند...
ماه مه‌ی پاییزی
در لابه‌لای این دیوارهای کهنه
آرامشی مرگناک را
منفور همچون سرنوشت‌مان
گسترده می‌کند
هر چه خاکستری در جهان است جمع می‌کند،
پایان دهه‌ای
که حاصل تلاش‌های پرشور و ساده‌لوحانه‌ی ما را
به امید نو کردن حیات
بر ما نمایان کرد
تا عاقبت‌مان به ویرانه‌ها ختم شود
و سکوتی خیس و سترون...