پیام شما ارسال شد.
بازگشت

هفت شعر کوتاه

خوآن رامون خیمنس 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
هفت شعر کوتاه

۱
نمی‌دانم با چه بگویمش
آخر هنوز به وجود نیامده
کلام من.

۲
انبوهیِ امروز
شاخه‌ی کوچکی در گل‌بوته‌ی فرداست.
روح من باید جهان را بازبسازد
مانند روح من.

۳
ادراک،
نام راستین همه‌چیز را برایم بگو!
... تا کلامم همانی باشد
که روحم بازش آفریده.
آنان که با همه‌چیز ناآشنایند
به سوی من آیند؛
آنان که همه‌چیز را از یاد می‌برند
به سوی من آیند؛
هم‌آنان که همه‌چیز را دوست می‌دارند
به سوی من آیند...
ادراک،
نام راستین را برایم بگو
و نام تو را
و او را
و مرا
و همه‌چیز را!

۴
سنگ امروز را بر زمین بگذار،
فراموش کن و بخواب.
اگر نور باشد
فردایش خواهی یافت
وقت سپیده‌دم، با خورشید.

۵
در آغاز، در جامه‌ی معصومیت
پاک و ناب آمد
و کودکانه دوستش داشتم.

سپس رفت
در لباسی نامعلوم
و از او بیزار شدم، بی‌آن‌که بدانم.

ملکه‌ای شد،
به درخشش گنج‌هایش...
خشمی تلخ و بس بی‌معنا!

... اما لباس از تن می‌کند و می‌رفت
و من به او لبخند می‌زدم.

آمد با ردای معصومیت کهنه‌اش و ماند.
باز به او ایمان آوردم.

و ردا را از تن درآورد
و سراسر عریان پدیدار شد...
آه، شور حیات من،
شعر عریان،
تا ابد از آن من!

۶
ستاره‌ی درخشان سپیده‌دم است؟
یا بانگ آسمانی بیداری عشق‌مان؟

۷
«درنگ کن، نور، درنگ کن!»
مضطرب، دیوانه‌وار می‌دوم.

«درنگ کن، نور، درنگ کن!»
درنگ می‌کند
و وقتی به کنارش می‌رسم
محو می‌شود،
سرد می‌شود.

«درنگ کن، نور، درنگ کن!»
چنان کودکی بر زمین می‌افتم
بهر خویش می‌گریم و نمی‌بینمش:
درنگ کن... نور... درنگ کن...