پیام شما ارسال شد.
بازگشت

چند پرسش

برتولت برشت 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
چند پرسش

به من بنویس چه می‌پوشی، رخت‌ات گرم است؟
بنویس کجا می‌خوابی، تخت‌ات نرم است؟
از صورت‌ات بنویس، زیبا است چنان‌که بود؟
دل‌تنگی‌هات... برای من است؟

به من بنویس حال‌ات چه‌طور است، آسوده شدی؟
آنان چه در سر دارند، دل‌ات قرص است؟
بنویس چه می‌کنی، خوش و خرمی؟
به کی فکر می‌کنی... به من؟

رک و راست
پرسیدم آن‌چه می‌خواستم
پاسخ‌ها را می‌شنوم
که فرو می‌ریزد
اگر خسته ای، سر بر شانه‌ی من نمی‌توانی گذاشت
اگر گرسنه ای، چیزی بر سفره ندارم که بخوری
آخر من از این دنیا می‌روم
انگار کن فراموش‌ات کرده‌ام.